Καλώς ήλθατε στο δίκτυο BIOFLORA!

Ταυτοποίηση & βιολογική αποτίμηση φυτοχημικών συστατικών αυτοφυών φυτών της ελληνικής χλωρίδας

Το δίκτυο ΒΙΟΦΛΟΡΑ έχει ως σκοπό την καταγραφή της φυτοχημικής σύστασης αυτοφυών φυτών, κυρίως των ενδημικών, της ελληνικής χλωρίδας και τη βιολογική αποτίμηση αυτών ως προς την επίδραση στη νευροφυσιολογία του εγκεφάλου, την αντιοξειδωτική ισορροπία του οργανισμού, τον καρκίνο και την πρόληψη/θεραπεία των εκφυλιστικών οφθαλμικών παθήσεων.

Η ελληνική χλωρίδα, από τις πλουσιότερες στον κόσμο (6500 taxa), σε σχέση με την έκταση της, αλλά και την μοναδικότητά της (21% ενδημικά taxa), λόγω των ιδιαίτερων εδαφο-κλιματικών συνθηκών, αλλά κυρίως της μοναδικής παλαιογεωγραφικής της ιστορίας, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς ως προς την ταυτότητα των φυσικών προϊόντων που περιέχει και ως προς τις ενδεχόμενες φαρμακευτικές χρήσεις αυτών.

Στόχος του δικτύου είναι η ανάδειξη του πλούτου των φυσικών προϊόντων, της ελληνικής χλωρίδας, με προοπτική την αξιοποίηση των βιοδραστικών φυτοχημικών από την εγχώρια και όχι μόνο φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά και τη βιομηχανία τροφίμων. Τα περισσότερα φάρμακα ακόμα και σήμερα προέρχονται από φυσικά προϊόντα λόγω της ενυπάρχουσας πολυπλοκότητας που δύσκολα προσεγγίζεται από τη συνθετική χημεία. Επίσης, τα φυσικά προϊόντα αξιοποιούνται από την ακμάζουσα βιομηχανία τροφίμων ως πρόσθετα, συμπληρώματα στη νέα γενιά «βιολειτουργικών» τροφίμων.

Επιπρόσθετα, οι δράσεις του ΒΙΟΦΛΟΡΑ θα συνεισφέρουν μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα με την πρόταση νέων καλλιεργειών και τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων. Σε ενδοπανεπιστημιακό επίπεδο, η διαθεματική προσέγγιση του δικτύου ΒΙΟΦΛΟΡΑ (μέλη του οποίου ήδη συνεργάζονται στενά) όχι μόνο θα τονώσει το ενδιαφέρον και την έρευνα σε αυτό το πεδίο αλλά και θα ενδυναμώσει και θα βελτιώσει την παρεχόμενη εκπαίδευση (προπτυχιακής και μεταπτυχιακής) από τα συνεργαζόμενα Τμήματα.