Παρουσίαση των ερευνητικών αξόνων του δικτύου

Στο επόμενο δίμηνο θα πραγματοποιηθεί ημερίδα παρουσίασης της δραστηριότητας του δικτύου και των μελών του στην πανεπιστημιακή κοινότητα.