Μελλοντικά Συνέδρια

14th Hellenic Symposium of Medicinal Chemistry
23-25 Απριλίου 2010, Θεσσαλονίκη
www.helmedchem2010.gr

7th Hellenic Forum on Bioactive Peptides
16-17 Μαίου 2010, Πάτρα
www.hellenicpeptides.gr

58th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research
29 Αυγούστου- 2 Σεπτεμβρίου 2010, Βερολίνο
http://www.ga2010.de