Έκδοση του ιστότοπου του δικτύου BIOFLORA

Ο διαδικτυακός ιστότοπος του ενδοπανεπιστημιακού δικτύου BIOFLORA με σκοπό την ταυτοποίηση & βιολογική αποτίμηση χημικών συστατικών αυτοφυών φυτών της ελληνικής χλωρίδας τέθηκε σε λειτουργία. Ευελπιστούμε να αποτελέσει πύλη ενημέρωσης και επικοινωνίας με την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία. Περιμένουμε τα σχολιά σας και υποδείξεις για περαιτέρω βελτίωση!