Δράσεις του Δικτύου

ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (HERBARIUM)

Έδρα του Βοτανικού Μουσείο (Herbarium) είναι στον Τομέα Βιολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογίας.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ/ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έδρα αυτής της βιβλιοθήκης θα είναι το Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων (λειτουργεί υπό καθεστώς ISO 9001:2000 και θα περιέχει ποσότητες τουλάχιστον της τάξης 5-10 mg αλλά και ταξινομημένες ηλεκτρονικά όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το δείγμα (περιοχή & εποχή συλλογής, κωδικό αντίστοιχου δείγματος στο Βοτανικό Μουσείο, συνθήκες εκχύλισης, χρωματογραφήματα για την αποτύπωση των συστατικών στην περίπτωση εκχυλισμάτων, καταγραφή του τρόπου διαχωρισμού και απομόνωσης των ενώσεων ή αντίστοιχα οργανικής σύνθεσης αυτών, χρωματογραφήματα και φασματοσκοπικά δεδομένα που αποδεικνύουν το δομικό χαρακτηρισμό φυσικών/συνθετικών προϊόντων). Αυτή η βιβλιοθήκη θα βοηθήσει στην επέκταση του δικτύου και σε άλλες ερευνητικές ομάδες που θα ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη βιολογική αποτίμηση.

Υπεύθυνη: Επίκουρη Καθηγήτρια Βασιλική Μαγκαφά

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Υπεύθυνος: Καθηγητής Θεόδωρος Τσεγενίδης

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

  • ΗΜΕΡΙΔΑ
  • ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ