Σκοπός του δικτύου

To δικτύο Bioflora

Στόχος του δικτύου είναι η ανάδειξη του πλούτου των φυσικών προϊόντων, της ελληνικής χλωρίδας, με προοπτική την αξιοποίηση των βιοδραστικών φυτοχημικών από την εγχώρια και όχι μόνο φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά και τη βιομηχανία τροφίμων.

Τα περισσότερα φάρμακα ακόμα και σήμερα προέρχονται από φυσικά προϊόντα λόγω της ενυπάρχουσας πολυπλοκότητας που δύσκολα προσεγγίζεται από τη συνθετική χημεία. Επίσης, τα φυσικά προϊόντα αξιοποιούνται από την ακμάζουσα βιομηχανία τροφίμων ως πρόσθετα, συμπληρώματα στη νέα γενιά «βιολειτουργικών» τροφίμων.

Επιπρόσθετα, οι δράσεις του ΒΙΟΦΛΟΡΑ θα συνεισφέρουν μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα με την πρόταση νέων καλλιεργειών και τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων.

Σε ενδοπανεπιστημιακό επίπεδο, η διαθεματική προσέγγιση του δικτύου ΒΙΟΦΛΟΡΑ (μέλη του οποίου ήδη συνεργάζονται στενά) όχι μόνο θα τονώσει το ενδιαφέρον και την έρευνα σε αυτό το πεδίο αλλά και θα ενδυναμώσει και θα βελτιώσει την παρεχόμενη εκπαίδευση (προπτυχιακής και μεταπτυχιακής) από τα συνεργαζόμενα Τμήματα.