Συγκρότηση του δικτύου

Συγκρότηση του δικτύου

Στο ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο ΒΙΟΦΛΟΡΑ συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ από τα Τμήματα Βιολογίας, Χημείας, Φαρμακευτικής και Ιατρικής. Συντονιστής του Δικτύου είναι ο Καθηγητής Γρηγόρης Ιατρού.

Οι αποφάσεις για την ανάπτυξη του Δικτύου λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τα συμμετέχοντα μέλη Δ.Ε.Π. και εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών.