Ερευνητικοί άξονες του δικτύου Bioflora

Ερευνητικοί άξονες του δικτύου Bioflora

1. Συλλογή και Ταυτοποίηση Αυτοφυών Φυτών

2. Εκχύλιση Φυτικού Υλικού - Απομόνωση Φυσικών Προϊόντων με Διαχωριστικές Τεχνικές - Δομικός Χαρακτηρισμός με Συνδυασμό Φασματοσκοπικών Τεχνικών

3. Βιολογική Αποτίμηση Εκχυλισμάτων και Φυσικών Προϊόντων

  • επίδραση στη βιωσιμότητα καρκινικών και φυσιολογικών κυττάρων με σκοπό την εύρεση ενώσεων με πιθανή κυτταροστατική/κυτταροτοξική δράση.
  • επίδραση στη συμπεριφορά (μνήμη-μάθηση, θυγμοτακτισμό, αγχολυτική δράση) πειραματοζώων καθώς και τη βιοχημική βάση των παρατηρούμενων αλλαγών στον εγκέφαλο. Ο απώτερος στόχος είναι η εύρεση ενώσεων/εκχυλισμάτων με νευροπροστατευτική και νοοτρόπο δράση.
  • μελέτη συστατικών που θα μπορούσαν να προλάβουν/θεραπεύσουν την εμφάνιση εκφυλιστικών οφθαλμικών παθήσεων, π.χ. καταρράκτη.
  • μελέτη των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων εκχυλισμάτων και φυσικών προϊόντων in vitro και in vivo.

4. Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων