Μέλη του δικτύου

Μέλη του δικτύου

Τμήμα Βιολογίας

Συλλογή και Ταυτοποίηση Αυτοφυών Φυτών
Βιολογική Αποτίμηση Εκχυλισμάτων και Φυσικών Προϊόντων

 • Γρηγόριος Ιατρού, Καθηγητής, Τομέας Βιολογίας Φυτών (Συντονιστής)
 • Δημήτρης Τζανουδάκης, Καθηγητής, Τομέας Βιολογίας Φυτών,
 • Μαριγούλα Μαργαρίτη, Επικ. Καθηγήτρια, Τομέας Βιολογίας Ζώων

 

Τμήμα Φαρμακευτικής

 

Εκχύλιση Φυτικού Υλικού - Απομόνωση Φυσικών Προϊόντων με Διαχωριστικές Τεχνικές - Δομικός Χαρακτηρισμός με Συνδυασμό Φασματοσκοπικών Τεχνικών
Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων

Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων

 • Παύλος Κορδοπάτης, Καθηγητής,
 • Βασιλική Μαγκαφά, Επικ. Καθηγήτρια,
 • Φωτεινή Λάμαρη, Επικ. Καθηγήτρια

 

Τμήμα Χημείας

Εκχύλιση Φυτικού Υλικού - Απομόνωση Φυσικών Προϊόντων με Διαχωριστικές Τεχνικές - Δομικός Χαρακτηρισμός με Συνδυασμό Φασματοσκοπικών Τεχνικών
Βιολογική Αποτίμηση Εκχυλισμάτων και Φυσικών Προϊόντων
Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων

 • Nικόλαος Καραμάνος, Καθηγητής Βιοχημείας
 • Θεόδωρος Τσεγενίδης, Καθηγητής Οργανικής Χημείας-Οργανικής & Βιοχημικής Ανάλυσης

Ερευνητική Ομάδα Οργανικής Σύνθεσης και Φασματοσκοπικής Μελέτης Οργανικών Ενώσεων με Ιατρικό Ενδιαφέρον

 • Διονύσιος Παπαϊωάννου, Καθηγητής Οργανικής Χημείας
 • Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Λέκτορας Οργανικής Χημείας

 

Τμήμα Ιατρικής

Βιολογική Αποτίμηση Εκχυλισμάτων και Φυσικών Προϊόντων

 • Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, Επικ. Καθηγητής, Οφθαλμολογική Κλινική