Συνεργασίες του Δικτύου

Υπάρχουσες και Μελλοντικές Συνεργασίες του Δικτύου

Τα μέλη του δικτύου ΒΙΟΦΛΟΡΑ έχει ήδη αναπτύξει ένα πλέγμα Συνεργατών σε άλλα Πανεπιστήμια της χώρας και στο εξωτερικό, που συνεργάζονται στενά στους ερευνητικούς άξονες του δικτύου, αλλά καλωσορίζουν όποιον άλλο επιθυμεί συνεργασία για τους σκοπούς του δικτύου.