Συνεργασίες εσωτερικoύ

Συνεργασίες του Δικτύου στο εσωτερικό

  • Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Σπύρος Ευθυμιόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Μαρία Κλάπα, Ερευνήτρια Γ, Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ)
  • Ευγένιος Κοκκάλου, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Διαμάντω Λάζαρη, Λέκτορας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Δήμητρα Λίτινα-Χατζηπαύλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Μόσχος Πολυσίου, Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών