Συνεργασίες εξωτερικού

Συνεργασίες του Δικτύου στο εξωτερικό

  • Dorothy Klimis-Zacas, Professor, Department of Food Science and Human Nutrition, University of Maine, USA
  • Giovanni Sindona, Professor, Laboratory of Mass Spectrometry, Department of Chemistry, Univesity of Calabria, Italy
  • Aria Tzika, Professor, Director in Molecular Surgery Laboratory, Department of Surgery, Massachusetts General Hospital and Shriners Hospital for Children.